Mijn favorieten

Ook tijdens Algemene Politieke Beschouwingen veel aandacht voor oververhitte woningmarkt

 
Na Prinsjesdag vonden op woensdag 19 en vrijdag 21 september de Algemene Politieke Beschouwingen plaats. Er was tijdens het debat, net als in de Troonrede, de nodige aandacht voor de woningmarkt. Men moet voor een normale prijs kunnen wonen. Dat zijn het overgrote deel van de partijen met elkaar eens.
Tijdens het eerste gedeelte van het debat vragen D66, PvdA, CDA en GL om woningbouw te blijven stimuleren. Lodewijk Asscher (PvdA) vraagt of er niet kan worden afgesproken dat het kabinet meer ruimte geeft om te zorgen dat er woningen worden gebouwd. Volgens Sybrand Buma (CDA) en Henk Krol (50PLUS) is het daarnaast belangrijk dat er meer seniorenwoningen worden gebouwd, omdat die er op dit moment nog te weinig zijn.
Jesse Klaver (GL) en Alexander Pechtold (D66) richten zich in het debat juist op het verduurzamen van woningen en de stimulans die de overheid daar aan moet geven.
Volgens premier Rutte, wordt op drie manieren gewerkt aan de woningmarkt. Er wordt meer gebouwd, daarom wordt de Crisis- en Herstelwet aangepast. De doorstroom moet op gang komen, daarom is het Wetsvoorstel Middelhuur naar de Tweede Kamer gestuurd.
Tot slot moeten regionale knelpunten worden aangepakt, daarom wordt er met o.a. marktpartijen gekeken wat er nodig is op de markt en of er aanvullende wetgeving nodig is.

De volgende moties zijn na het debat aangenomen:
  • Motie van het Tweede Kamerlid Dijkhoff (VVD) over de consequenties van demografische ontwikkelingen in verschillende scenario's in kaart brengen
  • Motie van het Tweede Kamerlid Van Haersma Buma (CDA) c.s. over een gezamenlijke aanpak van regionale partijen inzake de bouwopgave
  • Motie van het Tweede Kamerlid Asscher (PvdA) c.s. over investeringen in betaalbare huurhuizen en krimpgebieden op peil houden