Mijn favorieten

Is de vragenlijst voor de verkoop van een woning verplicht?

Het antwoord op die vraag is eigenlijk heel simpel: nee. Het is alleen wel een handig hulpmiddel voor de verkoper van een woning om alle informatie te verzamelen over zijn woning. De verklaringen uit de vragenlijst geven geen garanties aan koper, maar hebben een informatieve strekking en zijn van algemene aard. De verkoper geeft met de vragenlijst vorm, inhoud en structuur aan zijn mededelingsplicht.
 

Vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit een deel A en een deel B. Deel A zijn vragen over onder andere de financiering en zijn alleen voor de verkopende makelaar en de verkoper. Deel B zijn vragen over de toestand van de onroerende zaak en kan ook verstrekt worden aan de koper. Dit is niet verplicht.

Als je je woning gaat verkopen, dan ben je als verkoper verplicht alle informatie te verstrekken over je woning die voor een koper belangrijk kan zijn. Vaak wordt gedacht dat die informatie nadelig uit kan pakken. Dat hoeft niet het geval te zijn; het kan juist problemen voorkomen!
 

Een voorbeeld

Stel je hebt als verkoper in de keuken een combi oven/magnetron. De ovenfunctie is nog intact, maar de magnetron doet het niet meer. Je meldt dit niet aan je makelaar, die dit dus ook niet aan de koper vertelt. Koper trekt in de woning en komt er achter dat de magnetron niet werkt. De koper zal jou dan aanspreken op het feit dat dit niet gemeld is en kan je aansprakelijk stellen.

Als verkoper kun je dit voorkomen door alles netjes te melden. De mededelingsplicht gaat niet verder dan dat je als verkoper meedeelt wat jou bekend is op het moment van verkoop. Als je gebreken tijdig meldt, kan jouw NVM-makelaar zorgen dat er duidelijke afspraken met koper worden gemaakt. Zo kun je afspreken dat bepaalde gebreken voor rekening en risico komen voor de koper.
 

Lijst van zaken

Alles wat verder van belang is bij de verkoop om aan te geven wat achterblijft in de woning, wat meegaat en dus niet bij de koop is inbegrepen of wat overgenomen kan worden, staat vermeld in de lijst van zaken. Als het bijvoorbeeld voor u als koper belangrijk is om te weten of de houtkachel wel of niet achterblijft of eventueel overgenomen kan worden, let er dan goed op of deze in de lijst van zaken staat.