Mijn favorieten

Wanneer is een woning rechtsgeldig verkocht?

Pas als de koopovereenkomst is opgesteld en de verkoper en de koper deze overeenkomst hebben getekend.

Dit wordt ook wel het 'schriftelijkheidsvereiste' genoemd en is opgenomen in de wet. Zolang er nog geen koopovereenkomst is opgesteld die is ondertekend door zowel de koper als de verkoper is de koop niet bindend. Een mondeling akkoord over de koop of bijvoorbeeld een e-mail waarin staat dat de woning aan jou zal worden verkocht is dan ook niet voldoende om van een koop van de woning te spreken.

Het is belangrijk te weten dat dit schriftelijkheidsvereiste alleen geldt als zowel de verkoper als de koper particuliere partijen zijn.

De reden achter het stellen van deze vraag is vaak dat de consument denkt een woning gekocht te hebben, omdat er een mondeling akkoord hierover is bereikt, maar dan door de verkoopmakelaar worden gebeld met de mededeling dat de verkoper de woning aan iemand anders wil verkopen.

Wij vertellen deze consument dan dat er nog geen sprake was van een rechtsgeldige koop door haar/hem en dat de verkoper dan inderdaad kan besluiten de woning aan iemand anders te verkopen. Deze mededeling leidt vaak tot teleurstelling bij de consument. Genoeg reden dus om aan dit onderwerp aandacht te blijven besteden, zodat zoveel mogelijk mensen hiervan op de hoogte zijn.